หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งกำหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๑๐/๐๓/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๔๘๔ ครั้ง

             เพื่อให้การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับส่วนงานที่จัดการศึกษาทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งกำหนดการตรวจแะลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำส่วนงานมา  ณ ที่นี้ 
             พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานส่งรายชื่อประธานคณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ประจำส่วนงานของ ท่านมายังกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ที่หมายเลขโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ หรือ email : sondhi_rak@hotmail.com หรือ pirabngoen752@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕