หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สัมมนาฯ จิตปรึกษา“พุทธวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น”
วันที่ ๑๓/๐๓/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๔๖๗ ครั้ง

         นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา การให้คำปรึกษาและการแนะแนว ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว" ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำความรู้ทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาไปใช้ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป โดยมี  พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญเป็นผู้บรรยายประจำวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา นิสิตจึงได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พุทธวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น” ขึ้นในวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมเสัมมนาฯได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
         สอบถามเพิ่มเติม : ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๒๒


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕