หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มจร. เปลี่ยนศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยฯ เป็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยฯ
วันที่ ๐๓/๑๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๔๒๒ ครั้ง

          ณ มจร วังน้อย อยุธยา : มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มจร. เปลี่ยนศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยฯ  เป็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์  สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยฯ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยชุมชนเพื่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้ประสบภัยฯ ที่พักพิงอยู่  ณ ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนจิตรลดา และมจร.   

           ในช่วงสายมีพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระเจ้าหน้าที่และพระอาสาสมัคร  และในช่วงค่ำหลังทำวัตรเย็น  ได้รับความเมตตาจากพระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มจร ซึ่งได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานเปิดป้ายชุมชนอย่างเป็นทางการภายในศูนย์ฯ ที่จำลองขึ้นเป็นชุมชนระดับอำเภอ มีการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยฯ มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่บริหารกิจการต่างๆ ภายในกลุ่มของตนที่จำลองเป็นหมู่บ้านและตำบล มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครร่วมกันทำหน้าที่  ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  ทั้งด้านความสะอาด  ด้านความปลอดภัย  อย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลของพระเจ้าหน้าที่และพระอาสาสมัคร ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณอย่างใกล้ชิด  สอดคล้องกับชื่อตำบลที่ผู้ประสบภัยฯ ต่างร่วมกันตั้งขึ้นเองว่า “มีสติ, อดทนไว้, รวมใจ, เพียงพอ, สังคมเป็นสุข”  ซึ่งสื่อความหมายถึงการพัฒนาชีวิตของตนในยามทุกข์ยากนี้ได้อย่างงดงาม.

          โดย  :   สำนักข่าวร่มธรรมนำสุข ฝ่ายฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕