หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กรมส่งเสริมฯ ฟื้นฟูมหาจุฬาฯ เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
วันที่ ๐๕/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๐๕๒ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำโดยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดี นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี   รองอธิบดี และ นายสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๐๐ กว่าคน  ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

     ในกิจกรรมดังกล่าวนั้น  กรมส่งเสริมฯ  และกรมอุทยานแห่งชาติ ได้ร่วมกันฟื้นฟูมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ และการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก  โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู (๑) การฉีดน้ำ และทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัยทุกเส้นทาง ตั้งแต่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงอุโบสถกลางน้ำ รวมระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร (๒) เก็บกวาดขยะตกค้าง และเศษไม้ที่ชำรุดเสียหายจาการประสบอุทกภัย  และ (๓) การถอนต้นไม้ที่ยืนตายจากการถูกน้ำท่วม

     มหาจุฬาฯ ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เริ่มแห้งสนิทตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูโดยการทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

     ในการนี้ จะมี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. ๑๕)  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ผู้พักพิง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยโดยการทำความสะอาดร่วมกันในวันและเวลาดังกล่าว

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  " กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "  
  มจร จัดงานประชุม ICDV เลขาสำนักรัฐมนตรีพุทธศาสนาของศรีลังกา รายงานผลของการจัดวิสาขะครั้งที่ ๑๔  
  พิธีปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contset)  
  งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร  
  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร หวั่นโพสต์มารว่อนสร้างเครือข่ายพุทธต้าน  
  "๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕