หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กรมส่งเสริมฯ ฟื้นฟูมหาจุฬาฯ เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
วันที่ ๐๕/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๒๓๙ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำโดยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดี นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี   รองอธิบดี และ นายสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๐๐ กว่าคน  ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

     ในกิจกรรมดังกล่าวนั้น  กรมส่งเสริมฯ  และกรมอุทยานแห่งชาติ ได้ร่วมกันฟื้นฟูมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ และการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก  โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู (๑) การฉีดน้ำ และทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัยทุกเส้นทาง ตั้งแต่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงอุโบสถกลางน้ำ รวมระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร (๒) เก็บกวาดขยะตกค้าง และเศษไม้ที่ชำรุดเสียหายจาการประสบอุทกภัย  และ (๓) การถอนต้นไม้ที่ยืนตายจากการถูกน้ำท่วม

     มหาจุฬาฯ ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เริ่มแห้งสนิทตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูโดยการทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

     ในการนี้ จะมี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. ๑๕)  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ผู้พักพิง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยโดยการทำความสะอาดร่วมกันในวันและเวลาดังกล่าว

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕