หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
วันที่ ๒๙/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๗๙๔ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๐๐น.  พระมหาสุทิตย์  อาภากโร ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    ห้อง ๔๐๑  สำนักงานอธิการบดี  มจร อยุธยา 

ในการนี้ มีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ๘  รูป/คน ประกอบด้วยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ, ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ,นายธเนศ ต่วยชะเอม และ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม โดยมีพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิภัทรธาดา เป็นประธานในการประชุม 


 
 


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้    
  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  
  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  
  พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์  
  ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕