หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓๐/๐๔/๒๐๑๒ เข้าชม : ๒๙๗๕๑ ครั้ง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติสำเร็จการศึกษาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตระหว่างวันที่ ๒-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) ณ กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา  ((ดาวน์โหลด))

รายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ((ดาวน์โหลด))


จัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้

1.ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (ดาวน์โหลด)

2. รูปถ่ายจำนวน ๔ ใบ ขนาด 3 คูณ 4 (1.5 นิ้ว)  บัณฑิตคฤหัสถ์รูปถ่ายสวมชุดครุยตามคณะที่จบหลักสูตร

3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

    - เข้าพิธีประสาทปริญญา   จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท

    -ไม่เข้าพิธีประสาทปริญญา  จำนวน  ๖๐๐  บาท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1.กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บ  https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

(ไม่ทราบรหัสผ่านติดต่อฝ่ายทะเบียนนิสิตแต่ละส่วนจัดการศึกษา) ((ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บ))

2.กรอกใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

3.ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4.ยื่นเอกสารขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ((ดาวน์โหลด))

หมายเหตุ...รับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัยและวันประสาทปริญญาบัตร คือ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

   

Sharehttp://www.facebook.com/regmcu

 


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕