หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓๐/๐๔/๒๐๑๒ เข้าชม : ๓๑๗๗๗ ครั้ง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติสำเร็จการศึกษาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตระหว่างวันที่ ๒-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย) ณ กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา  ((ดาวน์โหลด))

รายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ((ดาวน์โหลด))


จัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้

1.ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (ดาวน์โหลด)

2. รูปถ่ายจำนวน ๔ ใบ ขนาด 3 คูณ 4 (1.5 นิ้ว)  บัณฑิตคฤหัสถ์รูปถ่ายสวมชุดครุยตามคณะที่จบหลักสูตร

3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

    - เข้าพิธีประสาทปริญญา   จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท

    -ไม่เข้าพิธีประสาทปริญญา  จำนวน  ๖๐๐  บาท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1.กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บ  https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

(ไม่ทราบรหัสผ่านติดต่อฝ่ายทะเบียนนิสิตแต่ละส่วนจัดการศึกษา) ((ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บ))

2.กรอกใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

3.ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4.ยื่นเอกสารขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ((ดาวน์โหลด))

หมายเหตุ...รับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัยและวันประสาทปริญญาบัตร คือ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

   

Sharehttp://www.facebook.com/regmcu

 


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕