หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ด่วน! คุรุสภาจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๑๒ เข้าชม : ๙๐๕๗ ครั้ง


การจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ที่เคยดำเนินการเทียบโอนความรู้ หรือเคยเข้ารับการทดสอบความรู้ (เฉพาะชาวไทย) ครั้งที่ 1-9 แล้วไม่ผ่าน สามารถแสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในมาตรฐานความรู้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามความเป็นจริง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2555 และเมื่อพร้อมดำเนินการอบรม จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้แจ้งความประสงค์ทราบรายชื่อ
สถาบันที่เข้าร่วมดำเนินการอบรมกับคุรุสภา และสมัครเข้ารับการอบรม Online ผ่านเว็บไซด์
ของคุรุสภาในโอกาสต่อไป


หมายเหตุ 1. สำหรับผู้ที่ได้ดำเนินการเทียบโอนมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา แต่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ มาก่อน สามารถทำการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจนี้ได้ ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
2. ขอให้ผู้แสดงความประสงค์เข้าอบรมใช้ Internet Exploror Browser ในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจอิเล็กทรอนิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-2824862 ; E-mail :

คลิกลงทะเบียนตอบ
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

 

แหล่งที่มา.....ภาพ/ข่าว คุรุสภา
โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕