หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ด่วน! คุรุสภาจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๑๒ เข้าชม : ๙๙๑๑ ครั้ง


การจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ที่เคยดำเนินการเทียบโอนความรู้ หรือเคยเข้ารับการทดสอบความรู้ (เฉพาะชาวไทย) ครั้งที่ 1-9 แล้วไม่ผ่าน สามารถแสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในมาตรฐานความรู้ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามความเป็นจริง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2555 และเมื่อพร้อมดำเนินการอบรม จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้แจ้งความประสงค์ทราบรายชื่อ
สถาบันที่เข้าร่วมดำเนินการอบรมกับคุรุสภา และสมัครเข้ารับการอบรม Online ผ่านเว็บไซด์
ของคุรุสภาในโอกาสต่อไป


หมายเหตุ 1. สำหรับผู้ที่ได้ดำเนินการเทียบโอนมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา แต่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ มาก่อน สามารถทำการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจนี้ได้ ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
2. ขอให้ผู้แสดงความประสงค์เข้าอบรมใช้ Internet Exploror Browser ในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจอิเล็กทรอนิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-2824862 ; E-mail :

คลิกลงทะเบียนตอบ
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

 

แหล่งที่มา.....ภาพ/ข่าว คุรุสภา
โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายอาคารและแสดงปาฐกถานำเป็นภาษาอังกฤษในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑  
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)  
  รายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" คว้ารางวัล ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม  
  สถาบันวิปัสสนาธุระ ขออารธนานิมนต์พระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕