หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศนิสิต มจร.รุ่น ๑ ชลบุรี + แนวทางปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้สังคม รุ่น ๕๘
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๑๒ เข้าชม : ๓๗๐๕ ครั้ง

๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จ.ชลบุรี  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต มจร.รุ่น ๑ จังหวัดชลบุรี  ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้สังคม รุ่น ๕๘

พระราชสิทธิวิมล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ กล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศ


พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดี และแนะแนวทางปฏิบัติศาสนกิจ


คณะนิสิต รุ่น ๑ ไหว้พระสวดมนต์


พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ผศ.  รักษาการผู้อำนวยการหน่วย  ไขข้อข้องใจ+ชี้แจงแนวทางปฏิบัติศาสนกิจ


ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  อนุโมทนา และถวายคำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ


อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต  ผู้ประสานงานโครงการปริญญาโท  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการศึกษาต่อปริญญาโท


อาจารย์ณรงค์ เชื้อบัวเย็น  อาจารย์ประจำหลักสูตร  ชี้แจงกำหนดการ


พระราชสิทธิวิมล ประธานคณะกรรมการบริหาร  สนทนาธรรมกับ  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป


พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ  เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต  ขอมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับ...พระเดชพระคุณทุกรูปครับ...


แหล่งข่าว : หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕