หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สังฆนายกนิกายวชิรยานแห่งภูฏานสวดมนต์ถวายพระราชกุศลในหลวง
วันที่ ๐๑/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๗๐๖๖ ครั้ง

มหาจุฬาฯ วังน้อย 28 มิ.ย. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระลิมโปเช นังกะปา เด็นตุ๊บ พระสังฆนายกแห่งนิกายวชิรยาน ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งได้เดินทางเป็นการส่วนพระองค์เข้าเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษถวายความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนิกายวชิรยาน แก่นิสิตได้รับฟังและเจริญพระพุทธมนต์ทำนองภูฏาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ สมเด็จพระลิมโปเชฯ กล่าวว่า "พระพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวชิรยาน ต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมเข้าสู่จิตใจของชาวพุทธและชาวโลก เพื่อสร้างสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ การได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ และได้เห็นมีนิสิตที่ศึกษาพระพุทธศาสนาจำนวนมากเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจ และขอชื่นชมพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่ตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนาและพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ก็จะส่งพระเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกัน"

 

ด้านพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สมเด็จพระลิมโปเช นังกะปา เด็นตุ๊บ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในครั้งนี้ ซึ่งท่านกล่าวว่าตั้งใจจะเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานแล้วแต่ไม่มีดอกาสได้เข้ามา เพราะได้ทราบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดงานวิสาขบูชาโลกมาหลายปี และพร้อมที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและภูฏานต่อไป"

สมหมาย สุภาษิต/ข่าว/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕