หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศการใช้งานระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication)
วันที่ ๐๓/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๗๐๑ ครั้ง

ประกาศ

เรื่อง การใช้งานระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บังคับให้สถานศึกษาพัฒนาระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบดังกล่าว โดยเปิดทดลองใช้กับนิสิตมาระยะหนึ่ง ความทราบแล้วนั้น
          เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงขอแจ้งเปิดการใช้งานระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป โดยเปิดใช้งานที่
          1. หอพักนิสิต
          2.ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดฯ
          3.อาคารเรียนรวม
          การใช้งานระบบดังกล่าว ต้องกำหนดค่า proxy ที่เครื่องก่อน โดยทำตาม >>>คู่มือ<<< หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการ (การกำหนดค่า proxy เฉพาะใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น นอกนั้น จะต้องยกเลิก proxy ก่อนการใช้งาน)
          สำหรับนิสิต ให้ใช้รหัสประจำตัวนิสิต 10 หลัก เป็น User เช่น 5501061055   และเลข วัน เดือน ปี พ.ศ.เกิด รวม 8 หลัก  (รูปแบบ ddmmyyyy) เป็น Password เช่น เกิดวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 Password = 04072555  หากวันเดือนปีเกิดใช้ไม่ได้ ให้ใช้ รหัสประจำตัวนิสิต 10 หลัก (อันเดียวกับ User) เป็น Password หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการ ดังนี้

          1. อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น 1 ห้อง C115 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

          2. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดฯ

          สำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับรหัสผ่านไปแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที  ซึ่งต้องกำหนดค่า proxy ที่เครื่องก่อน โดยทำตาม >>>คู่มือ<<< ส่วนผู้ที่ไม่มีรหัสผ่าน ให้กรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดที่ http://proxy.wn.mcu.ac.th/download/form_authen1.pdf และส่งที่จุดบริการ

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕