หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร จัดประชุมพระธรรมทูตอเมริกา
วันที่ ๐๖/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๓๙๗๐ ครั้ง               

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มจร ร่วมกับสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมพระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยลอสเองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานเปิดการประชุม มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวาศาวาส เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษที่เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันที่จะรองรับความเติบโตของการเผยแผ่ในอนาคต

          จากนั้นเป็นการเสวนากิจการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนวิชรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ผจล.วัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีผู้เข้าร่วมงาน เช่น นายอุดม ทรงขจร นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายทวีปยุโรป อินเดีย โอเซี่ยนเนีย โดยมีผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน เช่น พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ พระสุธีธรรมนุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พระครูลปัดมารุต วรมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์

            จากนั้น วันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 มีการประชุมสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 36/2555 ซึ่งมีพระมหาเถระจากหลายฝ่ายเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวสุนทรพจน์ มีท่านกงศุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครลอสเองเจลิส กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนราชการท้องถิ่น นครลอสเองเจลิส กล่าวต้อนรับ มีกรรมการและสมาชิกสมัชชาฯ เข้าร่วมประชุม โดยทั่วไปกัน

              กรรมการและสมาชิกสมัชชาฯ ได้เลือกกรรมการสมัชชาฯ ชุดใหม่ (พ.ศ.2555-2557) ได้พระสุนทรพุทธวิเทศ (ประชัน) วัดไทยฮิวตั้น เป็นประธาน และได้พระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี เป็นเลขาธิการ และกำหนดจัดประชุมในปี 2556 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ มลรัฐแมสซาซูเซตส์

              จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2555 มีการทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสเองเจลิส มีพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ผจล.วัดสระเกศ เป็นประธาน มีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาววาสวัดราชโอรสาราม เป็นองค์พระธรรมกถึก     

      


 


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕