หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร จัดประชุมพระธรรมทูตอเมริกา
วันที่ ๐๖/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๒๕๐ ครั้ง               

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มจร ร่วมกับสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมพระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยลอสเองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานเปิดการประชุม มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวาศาวาส เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษที่เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันที่จะรองรับความเติบโตของการเผยแผ่ในอนาคต

          จากนั้นเป็นการเสวนากิจการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนวิชรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ผจล.วัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีผู้เข้าร่วมงาน เช่น นายอุดม ทรงขจร นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายทวีปยุโรป อินเดีย โอเซี่ยนเนีย โดยมีผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน เช่น พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ พระสุธีธรรมนุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พระครูลปัดมารุต วรมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์

            จากนั้น วันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 มีการประชุมสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 36/2555 ซึ่งมีพระมหาเถระจากหลายฝ่ายเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวสุนทรพจน์ มีท่านกงศุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครลอสเองเจลิส กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนราชการท้องถิ่น นครลอสเองเจลิส กล่าวต้อนรับ มีกรรมการและสมาชิกสมัชชาฯ เข้าร่วมประชุม โดยทั่วไปกัน

              กรรมการและสมาชิกสมัชชาฯ ได้เลือกกรรมการสมัชชาฯ ชุดใหม่ (พ.ศ.2555-2557) ได้พระสุนทรพุทธวิเทศ (ประชัน) วัดไทยฮิวตั้น เป็นประธาน และได้พระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี เป็นเลขาธิการ และกำหนดจัดประชุมในปี 2556 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ มลรัฐแมสซาซูเซตส์

              จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2555 มีการทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสเองเจลิส มีพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ผจล.วัดสระเกศ เป็นประธาน มีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาววาสวัดราชโอรสาราม เป็นองค์พระธรรมกถึก     

      


 


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕