หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
องคมนตรี ตัวแทนพระองค์ มอบถวายทุนพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วันที่ ๑๙/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๓๒๖๐ ครั้ง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น.

 พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2555 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยถวายแด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง อันได้แก่ -ทุนการศึกษา เปรียญธรรม 6, 7 , 8 และ 9 ประโยค 76 ทุน

ทุนเล่าเรียนหลวงที่ได้ถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ

ทุนที่ถวาย ประกอบด้วย

 -ทุนสำหรับนักเรียน หรือสำนักศาสนศึกษาดีเด่น 5 ทุน -ทุนเล่าเรียนพระบาลี 23 ทุน และทุนสถาบันพระบาลีศึกษาดีเด่น 6 ทุน -แด่พระธรรมทูตระดับอำเภอที่มีผลงานดีเด่น 9 สาย สายละ 1 ทุน -แด่ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อันได้แก่ทุน ทุนวิปัสสนาจารย์ 400 ทุน และทุนสำนักปฎิบัติธรรม หรือสถานปฎิบัติธรรมดีเด่น 5 ทุน -แด่พระภิกษุสามเณรภายใต้การกำกับดูแล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 223 ทุน -แด่พระภิกษุสามเณรภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน 61 ทุน ทุนที่จัดสรรถวายแด่พระภิกษุสามเณรในพุทธศักราช 2555 รวมทั้งสิ้น 808 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,559,000 บาท

ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้ถวายตาลปัตรและย่ามโครงการ ฯ แด่พระภิกษุและสามเณรผู้ได้รับทุนและสอบได้เปรียญธรรม 9, 8,7 6 ประโยค จำนวน 27 รูป ต่อมานายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ถวายย่ามโครงการฯ แด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับทุน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 57 รูป นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ถวายย่ามโครงการฯ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่ได้รับทุน และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตบาฟีศึกษาพุทธโฆส จำนวน 16 รูป และพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน 13 รูป

ในพิธีมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,000 รูป/คน 

 

ภาพ โดย บัญชา นารี


แหล่งข่าว : กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕