หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเลกทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๔/๑๐/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๒๖๘ ครั้ง

               ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-books มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน  การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศและแก้ไขจำนวนหนังสือภาษาต่าง ประเทศที่มีอยู่จำนวนน้อย และสนองการเปิดหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นหนังสือภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ 
               ฐานข้อมูลออนไลน์ DATA BASE ONLINEฐานข้อมูลออนไลน์ 

               ๗.๑  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์ มจร  โหลดได้ทั้งเล่ม 
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php


               ๗.๒  ฐานข้อมูลงานวิจัย โหลดได้เฉพาะบทคัดย่อ 
http://www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php  

               ๗.๓  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์มหาวิทยาลัยต่างๆ (ฐานข้อมูล สกอ.) 
http://www.thailis.uni.net.th/dc.php                

 
              ๗.๔  ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ โหลดได้ทั้งเล่ม
                       ttp://www.mcu.ac.th/site/articlecontent.php

              ๗.๕  ฐานข้อมูลห้องสมุดหนังสือ มจร http://vtls.mcu.ac.th/


               ๗.๖  ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม ๑๘ ภาษา
                      
http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalong

              ๗.๗  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (e-Book)   สาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเชียอาคเณย์  ศึกษาศาสตร์  ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download   
http://portal.igpublish.com 


               ๗.๘   Scan พระไตรปิฎก ฉบับ ร.๕ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ e-book 

                       
http://portal.igpublish.com เฉพาะในรูปแบบอินทราเน็ตเท่านั้น

                ๗.๙  ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง) 
           
http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx

            ในการนี้จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักวิจัย และห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดทำ Link บนเว็ขส่วนงาน ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้ฐานข้อมูลต่อไป

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันทำการของมหาวิทยาลัย โทร 035-248-078


แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  MESSAGES THE CELEBRATION OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE FROM BUDDHIST LEDDERS BELOW  
  13th Anniversary Celebration of the United Nations Day of Vesak Announcing the 2016/B.E. 2559  
  ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
  รัฐมนตรีกระทรวงพระพุทธศาสนา ศรีลังกา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 14 : 2560 : ชูวันวิสาขบูชา เป็นวันสวดมนต์โลก  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม  
  ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕