หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมโครงการวิจัยสำรวจพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง
วันที่ ๒๔/๑๑/๒๐๑๒ เข้าชม : ๒๑๖๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร และนายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่างเพื่อทำร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามจดหมายเชิญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
โครงการดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯไปถึงด่านท่าตะโกและ/หรือด่านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯได้ศึกษาดูงานในพื้นที่เขตชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นรอยต่อกับทวายของสหภาพพม่า
        ๒. เชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากในพื้นที่มาให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการสร้างโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
        เดินทางกลับเวลา ๑๘.๐๐ น.

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕