หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขออาราธนา/เชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต
วันที่ ๐๔/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๘๘๖๙ ครั้ง

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาจุฬาฯในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น "รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ราชทินนามที่ พระพรหมบัณฑิต"
         
ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการ

พิธีต้อนรับพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)

ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม,

เจ้าคณะภาค ๒,  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

.................................

 

วันพุธที่ ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

      เวลา    ๐๗.๐๐ .   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ทั้งวัด)

      เวลา    ๐๘.๐๐ .   บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

      เวลา    ๑๑.๐๐ .   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

      เวลา    ๑๑.๐๐ .  พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้ติดตาม ออกเดินทางไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

      เวลา    ๑๕.๐๐ .   คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้มีเกียรติ พร้อมกันณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

     -   ข้าราชการชุดปกติขาวและผู้มีเกียรติ ลงเรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารไปยังท่าเรือราชวรดิษฐ์ รอเตรียมพร้อมเข้าขบวนแห่

       เวลา   ๑๕.๓๐ .   คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้มีเกียรติ พร้อมกันณ พระอุโบสถและมณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          เวลา  ๑๖.๐๐   .  พิธีต้อนรับพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ

         -   พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  พร้อมคณะออกเดินทางจากท่าเรือราชวรดิษฐ์ มายังยังท่าเรือหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

           -   คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้มีเกียรติ และวงดุริยางค์ตั้งขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ จากท่าหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเมายังพระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

           -   พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เดินทางเข้าสู่พระอุโบสถ

และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

           -   ศาสนพิธีกรอารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล           

        -   ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์อ่านพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญ บัฏ  ที่ พระพรหมบัณฑิต-   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

           -   ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

            -   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

ประทานสัมโมทนียกถา

            -   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

         -   คณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้มีเกียรติ  และศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ

           -   เป็นอันเสร็จพิธี

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕