หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
'พงศ์เทพ'ปธ.ถวายมุทิตา'พระพรหมบัณฑิต'
วันที่ ๐๔/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๔๙๑๘ ครั้ง

 

 

'พงศ์เทพ'เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายมุทิตาสักการะ 'พระพรหมบัณฑิต' ๕ ธ.ค.นี้ 'วิษณุ'ขอบคุณมส.เปิดโอกาสพระเก่งทำงานระดับนานาชาติ

 

              ๓ธ.ค.๒๕๕๕  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เป็น "รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ราชทินนามที่ "พระพรหมบัณฑิต"นั้น

              ในโอกาสนี้ คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแก่พระพรหมบัณฑิตขึ้น ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

              ทั้งนี้พิธีถวายมุทิตาสักการะแก่พระพรหมบัณฑิตดังกล่าวจะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าและเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด เวลา    ๑๑.๐๐ น.  พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้ติดตาม ออกเดินทางไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เวลา    ๑๕.๐๐ น.   คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เวลา   ๑๕.๓๐ น.   พร้อมกันณ พระอุโบสถและมณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

              เวลา  ๑๖.๐๐   น. พระพรหมบัณฑิตพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าเรือราชวรดิษฐ์ มายังท่าเรือหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เดินถึงพระอุโบสถ ในโอกาสนี้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์อ่านพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ  ที่พระพรหมบัณฑิต พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ประทานสัมโมทนียกถา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

              หลังจากนั้นคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้มีเกียรติ  และศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ

              ขณะเดียวกันนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงพระธรรมโกศาจารย์ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระพรหมบัณฑิตในคอลัมน์ "จันทร์สนุกศุกร์สนาน" เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยกล่าวถึงผลงานของพระพรหมบัณฑิตที่ผ่านมา

              พร้อมกับระบุตอนท้ายว่า "ขอบพระเดชพระคุณคณะสงฆ์ที่เห็นประโยชน์ของพระเก่ง ๆ และส่งเสริมให้พระเช่นนี้ได้ทำงานใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติ เป็นเกียรติเป็นศรีแก่พระศาสนาและประเทศไทย" ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=9568

ที่มา; หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล; สมหมาย สุภาษิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕