หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ทำสัญญาสัญจร งปม.๕๖วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ ๑๒/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๒๖๘๕ ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แก่นักวิจัยทางภาคเหนือ ประกอบด้วย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่  วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์น่าน  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร และห้องเรียนวัดพระแก้ว จ.เชียงราย จำนวน ๒๗ โครงการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

           ในการดังกล่าว  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ชี้แจงระเบียบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่,พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ

 


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕