หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งปม. 56
วันที่ ๑๔/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๓๖๙๒ ครั้ง

             สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 84 โครงการ ประกอบด้วยโครงการยุทธศาสตร์ 12 โครงการ และโครงการวิจัยปกติ 72 โครงการ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ประชุมพิจารณาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่คณาจารย์จากส่วนกลางและเขตปริมณฑล จำนวน 37 โครงการณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยา

          วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2555 ประชุมพิจารณาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย แก่นักวิจัยวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย มจร วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์เลยวิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20โครงการ ณห้องประชุม 308 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมี พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และรศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชนอาจารย์พิเศษวิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ
          วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 ประชุมพิจารณาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย แก่นักวิจัยทางภาคเหนือ ประกอบด้วย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์น่านวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร และห้องเรียนวัดพระแก้ว จ.เชียงราย จำนวน 27 โครงการ ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มี พระครูพิพิธสุตาทร,ดร.อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่,พระมหาสุทิตย์อาภากโร, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และดร.พิสิฏฐ์โคตรสุโพธิ์อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ
           ทั้งนี้ กำหนดให้นักวิจัยพบผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย รับทราบงบอุดหนุนโครงการ ปรับงบประมาณ และทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยตามลำดับ
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕