หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสต์พบนิสิตนโยบายชัดการรับสมัครนิสิตปีนี้จบคณะพุทธฯคือทองเนื้อแท้ด้านพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๒/๐๒/๒๐๑๓ เข้าชม : ๔๑๙๓ ครั้ง

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  ที่ผ่านมา คณะพุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “คณบดีและผู้บริหารพบนิสิต ณ ห้องประเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวรมนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน

        พระราชวรมุนี,ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์  ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า...คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะหลักของมหาวิทยาลัย  คณะมีนโยบายชัดที่จะสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์และนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ คณะพุทธศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นทองเนื้อแท้ัด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต  เพื่อรับใช้คณะสงฆ์และสังคม  ในนามคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และในฐานะผู้หนึ่งที่ดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์ในวงกว้างอยากจะบอกกับนิสิตทั้งหลายว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์คนที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์จะเป็นที่ยอมรับและต้องการของหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชนจะต้องจบตรงจากคณะพุทธศาสตร์ หรือหากอยู่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างามต้องจบจากคณะพุทธศาสตร์ จึงจะได้ชื่อว่า "เป็นทองเนื้อแท้ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลีสันสกฤต......"

        ประเด็นการรับสมัครนิสิตใหม่ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙) กล่าวตอนหนึ่งใจความสรุปว่า ".....ในปีนี้อยากให้นิสิตช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่า เรียนคณะพุทธศาสตร์ได้เรียนกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เป็นปรมาจารย์โดยเฉพาะ เป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการ เช่น พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ผู้เป็นยอดแห่งนักบริหาร นักการศึกษาเป็นที่ยอมรับของโลกก็จบปรัชญา นี่คือตัวอย่าง ดังนั้น โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต เรียนได้ความรู้ ไม่ตกงานสมัครงานได้อย่างแน่นอน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ ล้วนต้องการบัณฑิตที่จบตรงไม่ครึ่งๆกลางๆ เป็นทองเนื้อแท้ ส่วนท่านที่ยังคงอยู่เป็นพระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าคณะ พระสังฆาธิการก็สมศักดิ์ศรีและสง่างาม...... "

 

ภาพข่าวโดย : พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก / พระมหาประยูร โชติวโร รายงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "กต.-มจร"จัดค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับยุวทูตความดีจากโรงเรียนต่างๆ  
  "อธิการบดี มจร"ชี้ยุค4.0! งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ท้าทาย  
  รองอธิการบดี มจร"แนะงานวิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์  
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕