หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสต์พบนิสิตนโยบายชัดการรับสมัครนิสิตปีนี้จบคณะพุทธฯคือทองเนื้อแท้ด้านพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๒/๐๒/๒๐๑๓ เข้าชม : ๔๒๒๖ ครั้ง

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  ที่ผ่านมา คณะพุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “คณบดีและผู้บริหารพบนิสิต ณ ห้องประเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวรมนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน

        พระราชวรมุนี,ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์  ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า...คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะหลักของมหาวิทยาลัย  คณะมีนโยบายชัดที่จะสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์และนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ คณะพุทธศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นทองเนื้อแท้ัด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต  เพื่อรับใช้คณะสงฆ์และสังคม  ในนามคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และในฐานะผู้หนึ่งที่ดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์ในวงกว้างอยากจะบอกกับนิสิตทั้งหลายว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์คนที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์จะเป็นที่ยอมรับและต้องการของหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชนจะต้องจบตรงจากคณะพุทธศาสตร์ หรือหากอยู่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างามต้องจบจากคณะพุทธศาสตร์ จึงจะได้ชื่อว่า "เป็นทองเนื้อแท้ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลีสันสกฤต......"

        ประเด็นการรับสมัครนิสิตใหม่ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙) กล่าวตอนหนึ่งใจความสรุปว่า ".....ในปีนี้อยากให้นิสิตช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่า เรียนคณะพุทธศาสตร์ได้เรียนกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เป็นปรมาจารย์โดยเฉพาะ เป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการ เช่น พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ผู้เป็นยอดแห่งนักบริหาร นักการศึกษาเป็นที่ยอมรับของโลกก็จบปรัชญา นี่คือตัวอย่าง ดังนั้น โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต เรียนได้ความรู้ ไม่ตกงานสมัครงานได้อย่างแน่นอน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ ล้วนต้องการบัณฑิตที่จบตรงไม่ครึ่งๆกลางๆ เป็นทองเนื้อแท้ ส่วนท่านที่ยังคงอยู่เป็นพระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าคณะ พระสังฆาธิการก็สมศักดิ์ศรีและสง่างาม...... "

 

ภาพข่าวโดย : พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก / พระมหาประยูร โชติวโร รายงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
  สุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ  
  Welcome Remark from the Executive Secretary of the UNESCAP  
  Welcome Remark from Phra Brahmapundit The moderator  
  การเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕