หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้นำชาวพุทธเห็นพ้องประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๒๔๒๐ ครั้ง

                เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม

                 พระพรหมบัณฑิต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า "ผลการประชุมวันนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้แทนหรือผู้นำสำคัญจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อาทิ ประเทศจีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น แม่แต่สมเด็จพระสังฆราชการทั้งสองรูปจากประเทศกัมพูชาก็สนับสนุน ประเทศสำคัญๆในทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนหมด รวมถึงสหภาพชาวพุทธในยุโรป ทุกคนอยากเห็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกในประเทศไทยได้สำเร็จออกมา และได้ทำหน้าที่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจริงๆ โดยที่ประชุมได้พูดถึงการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนั้น ก็คงเหมือนกับสหประชาชาติ สหประชาชาติในบ้านเมืองเป็นอย่างไร ก็อยากเห็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเป็นสหประชาชาติของชาวพุทธ คือ เป็นศูนย์เป็นที่รวมของชาวพุทธ เป็นองค์กรชาวพุทธทั่วโลก ที่มีระเบียบหรือธรรมนูญของการบริหารที่ให้สิทธิ์ให้เสียงแก่ชาวพุทธทั่วโลก ให้ประโยชน์  ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นคลังสมองให้กับชาวพุทธทั่วโลก เมื่อเกิดปัญหากับชาวพุทธในที่ต่างๆ การบริหารความขัดแย้งของชาวพุทธในโลก หรือการรักษามรดกของชาวพุทธทั่วโลกควรจะทำอย่างไร ควรจะมีคลังสมองที่ให้คำปรึกษาหารือ มิฉะนั้นชาวพุทธก็จะโดดเดี่ยวในที่ต่างๆ บทบาทหน้าที่ของศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ไม่ได้เป็นศูนย์บัญชาการ แต่เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารชาวพุทธ คลังสมอง ที่ฝึกอบรม เป็นที่ประชุมสัมมนาและชาวพุทธก็เห็นด้วยว่า ประเทศไทยนี้ เหมาะที่สุดที่จะเป็นศูนย์กลาง ก็เพราะว่า ทั่วทวีปสามารถบินมาประเทศไทยได้สะดวกในเรื่องของเวลา ระยะการเดินทาง เป็นที่ตั้งของการทำงานร่วมกัน งานด้านการศึกษา งานด้านวัฒนธรรม การปฏิบัติงาน ด้านเครือข่ายไอซีที งานด้านห้องสมุด โดยมีคณะอนุกรรมการเป็นผู้รับผิดขอบจัดทำรายละเอียดเสนอ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย"
 
                  พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า "ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไป ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ เพราะประเทศไทยได้เลือกพุทธมณฑล เมื่อ ๒๕ ศตวรรษ คือ ๕๖ ปีที่แล้ว พุทธมณฑลได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาโดยตลอด ถ้าขยายต่อไปอีกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกก็ไม่ถือว่าเป็นการเริ่มใหม่ เพราะมีทุนทุกอย่างอยู่แล้ว มีพื้นที่ มีอาคารสถานที่ที่ลงทุนไปแล้ว เพียงแต่สนองวัตถุประสงค์ชาวพุทธเพิ่มเต็มจากการสนองงานชาวพุทธในประเทศไทยแล้ว ฉะนั้นไม่มีเหตุอันใดที่รัฐบาลจะต้องกังวล แต่ทำอย่างไรจะให้รัฐบาลเข้าใจวัตถุประสงค์ชาวพุทธทั่วโลก เช่น การสร้างหอประชุมใหญ่ สำหรับประชุมชาวพุทธทั่วโลก มีที่พัก มีที่สอนกรรมฐาน ด้านข้อมูลข่าวสาร และที่ประชุมยังให้ความสำคัญต่อเยาวชน ให้เยาวชนชาวพุทธมาใช้ประโยชน์ แต่ละกิจกรรม แยกเรื่องห้องสมุด เรื่องพิพิธภัณฑ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศช่วยกันจัดทำ Master Plan เมื่อดำเนินการจัดทำ Master Plan สำเร็จก็นำเสนอผู้นำชาวพุทธนำไปขอสนับสนุนด้านงบประมาณ เสนอองค์กรใหญ่ๆ เช่น องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เสนอที่ประชุมสภาสงฆ์โลก สภาสงฆ์จีนโลก โดยมีคณะสภาสมาคมวิสาขบูชากำกับดูแล"

                    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕