หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๒๗๐๔ ครั้ง

สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก อนุสรณ์วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาเพื่อการน้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์ ที่เป็นที่น่าจดจำที่สุดของการเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกครั้งที่ ๑๐ นี้ คือการประจวบเหมาะกับวันเทิดพระเกียรติครบรอบพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแห่งประเทศไทยด้วย

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี้ต่อความสำเร็จของประเทศไทยในการจัดงานวิสาข บูชา วันสำคัญสากลโลก เพื่อแสดงความสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขออำนวยพรให้มีแต่ความ มั่งคั่งสมบูรณ์แด่รัฐบาลไทย คณะสงฆ์ไทย และท่านทั้งหลายผู้มีคุณูปการ มีความอุตสาหะอันยิ่งยวดในการสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมอันมีคุณค่าสำหรับชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก


พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 

http://www.undv.org/vesak2013/th/message_privy_council.php


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕