หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สารจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๒๗๕๑ ครั้ง

สารจากนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รวมไว้ด้วยกัน ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ระลึกจดจำกันได้ในฐานะที่เป็นวันที่มีความหมายที่สุดในปฏิทินพุทธเท่านั้น แต่วันศักดิ์สิทธิ์นี้ยังเป็นวันที่ได้รับการแสดงคุณค่าอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ ผ่านมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔/๑๑๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน โดยแท้จริงแล้ว วันวิสาขบูชา เป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ และโดยประเทศต่างๆ มากมายพร้อมด้วยชุมชนชาวพุทธทั่วโลก

กิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีพุทธรวมเอาการฟังธรรม การเดินเวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ หรือที่เรียกว่า “เวียนเทียน” และทำบุญเพื่อสักการะพระรัตนตรัย นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการ ชาวพุทธยังควรให้ความใส่ใจในการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตประจำวัน

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติในการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกภายใต้หัวข้อการประชุมสัมมนาที่สอดรับกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันว่า “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” งานสัมมนายังจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระชันษา ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วย ด้วยอำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัย ขอจงดลบันดาลให้บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกประจำปี ๒๕๕๖ จงมีความสุขโดยทั่วกัน


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

 

http://www.undv.org/vesak2013/th/message_pm.php


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕