หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
พระครูวิเทศพรหมคุณ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้คณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๐/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๓๐๕ ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา พระครูวิเทิศพรหมคุณ(พระมหาวินัย ปุญฺญฌาโณ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางคณะครุศาสตร์มีแผนการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมี... พระครูสุตกิจบริหาร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 

มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมในพิธีมอบทุนในครั้งนี้ จำนวน ๒๓ รูป/คน

ประมวลภาพ

     

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕