หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ นำพระนิสิตนักศึกษาจาริกบุญไหว้สาพระธาตุดอยตุง
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๙๗๔ ครั้ง

 

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว นำพระนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว และพุทธศาสนิกชน จำนวนกว่า ๖๐๐ รูป/คน เดินจาริกบุญขึ้นไปปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง วันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

 

พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้ดำเนินโครงการจาริกบุญไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ พระนิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน จำนวนกว่า ๖๐๐ รูป/คน เดินจาริกบุญจากวัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย ขึ้นไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง เพื่อตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้พระนิสิตได้เสริมศรัทธาในพระรัตนตรัย มีความอดทน ความสามัคคี และตระหนักในคุณค่าของเจติยสถานที่สำคัญของชาติ

   ผู้ร่วมกิจกรรมได้พร้อมกันที่วัดศาลาเชิงดอย กราบไหว้ครูบาศรีวิชัย และเริ่มเดินจาริกในเวลา ๐๙.๓๙ น. ไปตามทางเดินเท้า ลัดเลาะไปตามป่า ตามทางขึ้นพระธาตุดอยตุงที่มีมาตั้งแต่สมัยการก่อสร้าง คณะผู้จาริกบุญ ได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยตุงในเวลา ๑๔.๐๐ น. และร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง จนถึงเช้าของวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้เมตตามาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วย

      พระครูสุธีสุตสุนทร ยังเปิดเผยอีกว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร ได้ให้โอวาทแก่ผู้ร่วมเดินจาริกบุญในครั้งนี้ว่า การเดินขึ้นมาสักการะพระธาตุดอยตุง ทำให้ทุกคนได้เห็นความวิริยะอุตสาหะของบรรพชนที่ได้สร้างพระธาตุไว้ให้กราบไหว้บูชา เป็นปฐมเจดีย์ในภาคเหนือ เป็นที่เคารพบูชาทั้งแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

 

       ในปี ๒๕๕๕ คณะสงฆ์จะได้จัดขบวนธรรมยาตราเดินจาริกจากวัดพระแก้ว มาไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย เป็นการสร้างบุญกุศลอุทิศให้บรรพชนที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองมา

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕