หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
อธิการบดี มจร และคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสงฆ์โชเก แห่งเกาหลีใต้
วันที่ ๑๙/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๕๕๐ ครั้ง
         เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะพุทธศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผอ.กองกลาง ผอ.การกองทะเบียนและวัดผล และคณะ รวมจำนวน ๑๔ รูป/คน ได้เข้าพบประธานสงฆ์นิกายโชเก แห่งเกาหลีใต้ (Most Venerable H.H. Bub Jon, The Supreme Patriarch of the Jokye Order of Korean Buddhism) ณ ตำหนักประธานสงฆ์  วัดเฮ อิน เมืองจยองซางนัม-โด ประเทศเกาหลีใต้
           ในการเข้าพบครั้งนี้ ท่านอธิการบดี มจร ได้กราบเรียนเรื่องกิจการของมหาวิทยาลัยและการเตรียมการเพื่อจัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลกตามมติสหประชาชาติ และท่านได้มอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดเฮ อินเป็นผู้แทนประสานงานต่อไป
        นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี มจร และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจการของวัด เพราะวัดเฮอินแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่จารึกลงบนแผ่นไม้ ๘๑,๒๕๘ แผ่น เป็นฉบับ Tripitaka Koreana ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือ UNESCO World Heritage นับเป็นสถานที่ที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=Korean_Buddhism
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕