หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดเขียน-อ่านอักษรธรรมอีสาน
วันที่ ๐๒/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๘๙๓ ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการประกวดเขียน-อ่านอักษรธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
*****************************

๑ พระชานนท์  อติชาโต / ณรงค์ มจร.วิทยาเขคขอนแก่น   ได้ ๙๘ คะแนน
๒ นายลิขิต  ปิตตังเสโน วิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ ๘๘ คะแนน
๓ พระบุญสิม  คุณากโร / บุษราคัม มจร.วิทยาเขคขอนแก่น ได้ ๘๕ คะแนน
๔ พระอภิสิทธิ์  สีลโชโต / มีปัญญา มจร.วิทยาเขคขอนแก่น ได้ ๘๒ คะแนน
๕ สามเณรดัสสดา  พิมมะจักร์ มจร.วิทยาเขคขอนแก่น ได้ ๘๐ คะแนน

หมายเหตุ
-  ให้ผู้ผ่านเข้ารอบชิง มารายงานตัว เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอสมุดสารสนเทศฯ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕