หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)
วันที่ ๓๑/๐๓/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๒๔๙ ครั้ง

คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัครนิสิตใหม่

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

รับพระภิกษุ  สามเณร และประชาชนทั่วไป

รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๐ 

 

 

 

 

สมัครได้ที่คณะพุทธศาสตร์  มจร. อำเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๒๓, ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖, ๐๘๕-๑๓๔-๑๓๕๙, ๐๘๙-๕๔๙-๕๙๙๕

(สมัครเรียนได้ทุกวัน เว้นวันพระ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น.)

 

Faculty of Buddhism

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 

http://buddhism.mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕