หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ ๒๙/๐๔/๒๐๑๗ เข้าชม : ๓๔๖๗ ครั้ง

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
*****************
1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
          1.1 คุณสมบัติ(บุคคลทั่วไป)ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                     1.1.1 เป็นครูสอนในโรงเรียน
                     1.1.2 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
                     1.1.3 มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในปัจจุบัน
          1.2 คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                     1.2.1 เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
                     1.2.2 มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
2. กำหนดการสมัคร
          บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันที่ 1 มิถุนายน 2560
4. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
          วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น 2 ห้อง C313 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          จำนวน 35,000 บาทำห
5. ขั้นตอนการสมัคร
          1. ให้กรอกใบสมัครออนไลน์(ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลออนไลน์) 
             กรอกข้อมูล : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiP0VISw0gW7u7MDxBZ6gSocXthEgRw-hA-aADz6auNx17uA/viewform
          2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือมารับใบสมัครที่สำนักงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
             ดาวน์โหลด
             PDF : https://drive.google.com/file/d/0B7MDF06Y3asGTC1oWnM3SUFWOEU/view?usp=sharing
             Word : https://drive.google.com/open?id=0B7MDF06Y3asGNnBLdUdmY1Y1NlE
          3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะครุศาตร์ ชั้น ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

6. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

7. ติดต่อสอบถาม
          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711
          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215
          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701
ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๔)
http://line.me/R/ti/g/GIMc3dHF5Q
QR Code ไลน์กลุ่ม :
8. เปิดเรียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
          ปฐมนิเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
          เปิด  เรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2560

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕