หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๐๕/๐๒/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๓๒๕ ครั้ง

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งมีหลักสูตร ดังต่อไปนี้


 

หลักสูตรระดับพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

    - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาไทย)
   - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   - สาขาวิชาศาสนา (หลักสูตรภาษาไทย)
   - สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรภาษาไทย)
   - สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   - สาขาวิชาบาลีสันสกฤต (หลักสูตรภาษาไทย)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
    - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
    - สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา

 หลักสูตรใบประกาศนียบัตร
   - ใบประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)

  -
ใบประกาศนียบัตรวิปัสสนา (ป.วน.)
   -ใบประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.)

 

 กำหนดการ

   

              ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนและประเมินผล 

หมายเหตุ
              (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) ติดต่อรับสมัคร
               ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C300
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
               โทรศัพท์  035-248-000  ต่อ 8421 หรือ 8422 หรือ8424
                              035-248-063

              (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)  ติดต่อขอสมัครเรียนได้ที่
              ห้องศูนย์บัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน D ห้อง D319
              และ  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน D ชั้น M
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

            แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕