หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๑๘ เข้าชม : ๒๑๕๕ ครั้ง

 

 

รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

*****************

๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร

          ๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)

          ๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี)

          ๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี)

          ๔) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (๕ ปี)

๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๒. กำหนดการสมัคร

          บัดนี้ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผ่านระบบออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ท่านที่เคยสมัครแล้ว ไม่ต้องสมัครซ้ำเพียงติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร โทร. 035-248000 ต่อ 8424 หรือ โทร. 0988689896

๓. อนุทินการรับสมัคร (รอบ ๒)

๔. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕