หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐/๐๑/๒๐๑๓ เข้าชม : ๙๗๐๙ ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

กำหนดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (พธ.บ.) และระดับปริญญาโท (พธ.ม.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการ วันที่ดำเนินการ
วันขายใบสมัคร  ๕ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันรับสมัคร  ๕ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖


สาขาวิชาที่คณะรับเข้าศึกษา ปริญญาตรี (พธ.บ.)
คณะพุทธศาสตร์
                             -สาขาวิชาศาสนา 
                             -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะครุศาสตร์   
                             -สาขาวิชาสังคมศึกษา  
                             -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะสังคมศาสตร์   
                             -สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง                                                           
 
สาขาวิชาที่คณะรับเข้าศึกษา ปริญญาโท (พธ.ม.)
คณะพุทธศาสตร์
    -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะสังคมศาสตร์   
                             -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร


แหล่งข่าว : วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕