หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐/๐๑/๒๐๑๓ เข้าชม : ๖๙๓๒ ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

กำหนดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (พธ.บ.) และระดับปริญญาโท (พธ.ม.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการ วันที่ดำเนินการ
วันขายใบสมัคร  ๕ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันรับสมัคร  ๕ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖


สาขาวิชาที่คณะรับเข้าศึกษา ปริญญาตรี (พธ.บ.)
คณะพุทธศาสตร์
                             -สาขาวิชาศาสนา 
                             -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะครุศาสตร์   
                             -สาขาวิชาสังคมศึกษา  
                             -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะสังคมศาสตร์   
                             -สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง                                                           
 
สาขาวิชาที่คณะรับเข้าศึกษา ปริญญาโท (พธ.ม.)
คณะพุทธศาสตร์
    -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะสังคมศาสตร์   
                             -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร


แหล่งข่าว : วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗  
  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  ด่วน รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาพุทธจิตวิทยา  
  คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
  หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕