หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ ๑๓/๐๓/๒๐๑๔ เข้าชม : ๔๓๑๗ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน ๑ อัตรา  ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๓๕๐ บาท  คุณสมบัติดังนี้

  • เป็นคฤหัสถ์ เพศชาย/หญิง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกบัญชีบัณฑิต/การบัญชี
  • มีความสามารถในด้านการบริหารการเิงินและบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ ชุด Microsoft Offece ได้ดี

ท่านผู้ใดสนใจ ติดต่อรับสมัครได้ที่ สำนัก งานวิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ บ้านโคกกระเพอ หมู่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044-142107, 044-142108 ในวันเวลาราชการ

 


แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕