หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ ๒๔/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๓๘๒ ครั้ง

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การเผยแผ่พุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
และ ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง  “บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การเผยแผ่พุทธศาสนา”
วันพุธที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ ห้องเธียเตอร์ บี  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สวทน

Hitsza Groove Studio

สถาบันวิมุตตยาลัย

เสถียรธรรมสถาน

ชมรมครูฟิสิกส์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

โดย พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ แทนอธิการบดี


แหล่งข่าว : ส่วนธรรมนิเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕