หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  โครงการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร จัดโดยฝ่ายบริการฝึกอบรม ร่วมกับกองบัญาชาการกองทัพไทย  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๑  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๑  

  มส. สั่งห้ามโรงเรียนตัดคำว่า“วัด” ออกจากชื่อโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์   :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๑  

  ตารางสอบ และผังห้องสอบ2/2553 ใหม่ที่นี่ มีการอับเดท  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๑  

  รายชื่อนิสิตผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ มจร ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษาให้บริการทางวิชาการด้านภาษาแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ถึง ๑๕ พ.ค.๕๔  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๑  

  ด่วน !! สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมปฏิบัติการ งปม.๔๗-๕๓  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๑  

  แจ้งส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย จัดทำคำของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ อัตรา  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๑  

  มจร.วิเคราะห์จุดเด่นนิกายเซนเผยแผ่ในญี่ปุ่น  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๑  

  พระบัณฑิตอาสา พระ...ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งขุนเขา  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๑  

  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกพระธรรมทูตโลก   :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๑  

  หนีห่าว!ซัมเมอร์นี้...สถาบันภาษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๑  

  ประชุมสัมมนาเรื่องเกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๑  

  ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ มอบทุนนักศึกษานิสิต หน่วยวิทยบริการจันทบุรี  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๑  

  มาฆบูชา : วันแห่งความกตัญญู ชาว มจร. รำลึกสร้างหอบูรพาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภะมหาเถระ)  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๔  :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๑  

  แจ้งปิดปรับปรุงห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี  :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๑  

  กำหนดการขึ้นทะเบียนปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร. เข้าร่วมสัมมนา Social Network  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๑  

  พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗ สอบข้อเขียน  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๑  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๑  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๑  

  มจร. จัดอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๓ (หลักสูตรวิชาการเทศนา)  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬาประเพณี มจร-มมร ครั้งที่ 5  :: ๑๘/๐๒/๒๐๑๑  

  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษาเชิญอาจารย์จาก Oxford พัฒนาภาษาอังกฤษครูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐     ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕