หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อ่าน  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ข่าวดี ข่าวด่วน สถาบันภาษามจร เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น   :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๑  

  ประกาศ รับสมัครพระธรรมวิทยากร ประจำฝ่ายบริการฝึกอบรม  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๑  

  พระศรีคัมภีรญาณ เปิดการเสวนาการวิจัยทางปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๑  

  ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่วยหนังสือกว่า ๓๐ ร้าน ยืนยันร่วมตลาดนัดหนังสือ ๘-๑๐ ม.ค.๕๔ วข,วส.ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดงานศิษย์สัมพันธ์วันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๑  

  ชีวิตมีค่าหมั่นทำดีพรปีใหม่พระสังฆราช  :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๑  

  ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ชาวไทย   :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๑  

  มจร เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อภัททันตะฯ  :: ๓๑/๑๒/๒๐๑๐  

  ชุมชน อบต ลำไทรเห็นพ้องสร้างสะพานลอยกลับรถ กม 57+800  :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯ ตั้งยุทธศาสตร์พัฒนาห้องสมุด “เป้า : ผู้นำห้องสมุดด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ”   :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๐  

  พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ  :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๐  

  สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร. ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 8 ม.ค.54  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๑  

  ตลาดนัดหนังสือ และการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดของส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์  :: ๒๘/๑๒/๒๐๑๐  

  ข่าวดี ข่าวด่วน สถาบันภาษามจร เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ ใส่บาตรปัญญา พัฒนาศาสนทายาท  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๐  

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและร่วมงานตลาดนัดหนังสือ  :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดเสวนาการวิจัยทางปรัชญา  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางปรัชญา โดยพระธรรมโกศาจารย์ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๑  

  กำหนดการ งานทำบุญส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯสมโภชพระประธาน ยกช่อฟ้า-พระอุโบสถกลางน้ำ  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๐  

  ข่าวดี..สำหรับพระภิกษุผู้จะสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  :: ๒๕/๑๒/๒๐๑๐  

  ศ.ดร. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ประธานปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๐  

  พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๐  

  กำหนดการ งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๐  

  ทั่วโลกให้ความสำคัญด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๐  

  สลักหลินปิงติดโบสถ์หลวงพ่อปัญญา  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๐  

  มจร.จัดพิธียกช่อฟ้า - ฉลองอุโบสถกลางน้ำ  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญติดตามชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ อสมท  :: ๒๐/๑๒/๒๐๑๐  

  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  :: ๒๐/๑๒/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑     ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕