หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย งปม.2554  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ครั้งที่ ๒/2553   :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๐  

  พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชสุพรรณบัฏและถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร ถวายสักการะประธานพุทธสมาคมฮ่องกง (15 กค 53)  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๐  

  มจร สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จอาจฯ  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวพจมาน เครือสินธุ์  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร ประชุมหารือกับชาวพุทธญี่ปุ่น  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเชิญแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม มจร จากประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร.นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย งปม.2554  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๐  

  แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการ  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร.ชวนคนไทยใช้ศาสนาสร้างปรองดอง  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  วอน 5 ศาสนารวมพลังศรัทธาเชื่อมั่นความเป็น"คนไทย"-รู้จักให้อภัยสู่สังคมสันติสุข  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  กองแผนงาน จัดประชุมชีแจง งบประมาณ ๒๕๕๔  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ รก.ผอ.สพ. หารือกับผู้บริหาร วข.ขอนแก่น  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  รก.ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และคณะ เสวนางานวิจัยกับนักวิจัย ม.ฮานาโซโน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  ศึกษาอะไรที่จะพาคนไทยพ้นวิกฤต   :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 วข.แพร่  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๐  

  ประกาศรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อไปเรียนรู้ด้านศาสนา ณ กรุงไคโร สหรัฐอาหรับอียิปต์  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๐  

  รายชื่อนิสิตปริญญาเอกที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๕๓  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน และประชุมสถาบันสมทบ ประเทศศรีลังกา   :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๐  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจ ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร และคณะ ดูงานการฝึกอบรมพระสังฆาธิการของนิกายเทียนได ประเทศญี่ปุ่น   :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพ คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมุทิตาสักการะ   :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่วนกลางและวิทยาเขต วันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ผลการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา วข.นครศรีธรรมราช  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐     ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕