หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมก่อนยกฐานะห้องเรียน  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๐  

  ฮือฮาพระวัย78 มุมานะจบด็อกเตอร์อายุมากสุด  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  มจร. เตรียมยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรที่ ม.ขอนแก่น  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำคณะถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์   :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ขอเชิญเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๐  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๕๕   :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๐  

  ชวนเรียน...มหาจุฬาฯ  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๐  

  รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๐  

  ศธ.อาราธนา"มหาจุฬาฯ" ปรับหลักสูตรพุทธศาสนา  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๐  

  “พระธรรมจาริก” พระบัณฑิตอาสา...ผู้จาริกตามรอยพระบาท   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๐  

  สถาบันภาษามหาจุฬาฯ : หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ คึกคัก  :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๐  

  มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ทั้งระบบ   :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯรื้อหลักสูตรพุทธทั้งประถม-มัธยม   :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๐  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เจิมช่อฟ้าอุโบสถวัดพุทธโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๐  

  กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๖ ณ มจร วังน้อย และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ. มจร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ชาวพุทธ มหากรุณา ณ เมืองเมดัน ประเทศอินโดนีเซีย  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมวิจัยการศึกษาพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  เริ่มแล้วการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ณ ม.เชียงใหม่   :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๐  

  10 ปี "พระบัณฑิตอาสา" เข็มทิศจิตใจ-เพื่อชาวเขา  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๐  

  ด่วน!!คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๐  

  คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๐  

  Taipei Medical University (TMU) กรุงไทเป ให้ทุนการศึกษา จำนวน ๘๕ ทุน  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๐  

  เชิญสมัครเรียนหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการรุ่นที่ ๑ ณ มจร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ รูป/คนเท่านั้น  :: ๐๘/๐๒/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓     ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕