หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งการปิดปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๐  

  "ชินวรณ์"คิดฟื้นบทบาทบ้าน-วัด-โรงเรียน พร้อมหนุนม.สงฆ์ทำวิจัยความรู้คุณธรรม  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๐  

  สะกิดม.สงฆ์เรียกศีลธรรมคืนสังคม  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๐  

  สพ. เข้าเยี่ยมนายกสภา ในโอกาสรักษาตัว  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  รับสมัครอาจารย์ สังกัดโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  สพ. ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  มจร.จัดครุฐานียบูชา  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ.มจร. นำคณะถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จระพุฒาจารย์  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขาวิชา ทุกรูป/คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ประสบการณ์ในชีวิต และงานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นที่ ๕๖  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๐  

  สำนักเทคโนฯ มจร ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๐  

  "พระธรรมโกศาจารย์"ชี้คำ"ไม่เป็นไร"คนไทยหายไป มีแต่การแบ่งสี  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๐  

  ยกย่อง "ในหลวง" ทรงเชิดชูภาษาบาลี  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๐  

  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมหน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๐  

  จังหวัดจันทรบุรี : มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมงาน Wunca21   :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๐  

  แจ้งพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2553  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 5  :: ๑๒/๐๑/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯ จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (๘-๑๐ มค.๕๓)  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๐  

  มจร : รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๐  

  อาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนกองทุนสถาบันภาษา  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมงานศิษย์สัมพันธ์วันปีใหม่บัณฑิตวิทยาลัย ๑๗ มค.๕๓  :: ๓๐/๑๒/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหว้พระบรมสารีริกธาตและพระพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๙/๑๒/๒๐๐๙  

  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีปีการศึกษา 2553   :: ๒๘/๑๒/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลวิทยาลัยสงฆ์เลย  :: ๒๓/๑๒/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : เตรียมตีพิมพ์พระไตรปิฏกและคำสอนนักปราชญ์แจกในโรงแรมทั่วโลก  :: ๑๙/๑๒/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Chang)  :: ๑๘/๑๒/๒๐๐๙  

  ประกาศปิดทำการ ส่วนหอสมุดกลาง วังน้อย ชั่วคราว  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๙  

  พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗     ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕