หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  วันครบรอบ๑๘ ปี มจร. วิทยาเขตพะเยา  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  มจร.วิทยาเขตพะเยาจัดกิจกรรมวันครบรอบ ๑๘ ปี  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  มจร.วิทยาเขตพะเยา จัดกิจกรรมวันครบรอบ การก่อตั้งวิทยาเขต  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  ขยายเวลาจําหน่ายเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร ถ่ายทำสารคดีพระบัณฑิตอาสา จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่งสอน  :: ๒๐/๐๘/๒๐๐๙  

  5 องค์กรศาสนาร่วมสร้างความสมานฉันท์   :: ๑๙/๐๘/๒๐๐๙  

  ขอเชิญประมูลซื้อครุภัณฑ์ประกอบการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๙  

  ประกาศอัตราค่าบำรุงห้องพัก มจร  :: ๑๙/๐๘/๒๐๐๙  

  แจ้งสถิตินิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2552  :: ๒๗/๐๘/๒๐๐๙  

  เชิญชมปาฐกถา เรื่อง “นโยบายการจัดการความรู้ (KM)”  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๙  

  ขอเชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  :: ๑๖/๐๘/๒๐๐๙  

  ๓๐ ส.ค.๕๒ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  อ. กรุณา กุศลาสัย ถึงแก่กรรม ๑๓ สค. ๕๒  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  นิสิตต่างประเทศรุ่นที่ 55 (ส่วนกลาง) ตรวจสอบผลคะแนนด่วน  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯ พัฒนาบุคลากรให้บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  ชมการถ่ายทอดสด การสัมมนา KM ๑๔-๑๖ เรื่อง “การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”   :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  คณะสังคมศาสตร์ ส่งบุคลากรคณะเข้าร่วมสัมมนาสัมมนาการจัดการความรู้ KM  :: ๑๔/๐๘/๒๐๐๙  

  วส. นครสวรรค์พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงบประมาณ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา เรื่อง กิเลสแมนเนจเม้นท์  :: ๑๖/๐๘/๒๐๐๙  

  มอบวิทยาลัยศรีโสภณเป็นทรัพย์สินของ มจร   :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย  :: ๑๒/๐๘/๒๐๐๙  

  พระนิสิต มจร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๙  

  กองทะเบียนขยายการใช้งานระบบทะเบียนนิสิตส่วนภูมิภาค  :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๙  

  งานผู้เกษียณอายุ ปี ๒๕๕๒  :: ๑๖/๐๙/๒๐๐๙  

  รับสมัครเจ้าหน้าที่คนสวน  :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๙  

  แนะใช้หลักศาสนา-ปรัชญาแก้ปัญหาสังคมขัดแย้ง  :: ๑๐/๐๘/๒๐๐๙  

  มจร. จัดประชุมสัมมนา KM ผู้บริหาร  :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร ย้ำศาสนาและปรัชญาเป็นเสาหลักของการศึกษาที่สมบูรณ์  :: ๐๖/๐๘/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙     ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕