หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สัมมนาจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๙  

  ตารางกำหนดการประชุมวิจัย โดย สถาบันวิจัยฯ  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร เข้าประชุมผู้นำชาติและศาสนาโลก ณ เมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน   :: ๒๕/๐๗/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา พธ.บ. ณ สถาบันสมทบ มจร ไต้หวัน   :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๙  

  วิทยานิพนธ์มหาจุฬาอยู่ในเกณฑ์ดีมีคุณภาพดีมาก  :: ๒๕/๐๗/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ เดินทางร่วมพิธีประสาทปริญญาสถาบันสมทบ รุ่นที่ ๓ ใต้หวัน  :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๙  

  รองผู้อำนวยการสำนักงาน พศ. เยี่ยมชมกิจกรรม มจร ขอนแก่น  :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๙  

  คณะสังคมศาสตร์ ส่งบุคลากรสายปฏิบัติการเข้ารับการอบรมงานวิจัย  :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๙  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ยกตัวอย่างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร  :: ๒๓/๐๗/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป  :: ๒๓/๐๗/๒๐๐๙  

  แจ้งทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  :: ๒๓/๐๗/๒๐๐๙  

  สำรวจบุคลากรของมหาวิทยาลัย  :: ๒๓/๐๗/๒๐๐๙  

  สถิติจำนวนหนังสือที่มีให้บริการจากฐานข้อมูล VTLS เช็คเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552  :: ๑๒/๑๑/๒๐๐๙  

  มจร.จัดสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการบริหารการศึกษาในทศวรรษหน้า"  :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๙  

  แจ้งการปิดรับสมัครอบรมวิจัย  :: ๒๐/๐๗/๒๐๐๙  

  จี้รัฐดันปัญหาศีลธรรมเป็นวาระชาติ  :: ๑๘/๐๗/๒๐๐๙  

  พระห่วงวิกฤติเด็กด้อยคุณธรรม กระทุ้งรัฐบาลดันเป็นวาระชาติ  :: ๑๗/๐๗/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯขยายเข้ายุโรป-อเมริกา  :: ๑๗/๐๗/๒๐๐๙  

  ความก้าวหน้าการติดตามแผนผลการใช้จ่ายตามบันทึกที่ ๑๙๙ ครั้งที่ ๒  :: ๒๗/๐๗/๒๐๐๙  

  แจ้งระบบเครือข่ายอาคารหอพักนิสิต อาคารB ไม่สามารถใช้งานได้  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการผลิตสื่อการศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ชงตั้ง มจร.ยุโรป-อเมริกาเผยแผ่พุทธ  :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯจี้ศธ.พัฒนาครูจริยธรรม   :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  พระธรรมทูตปรับแผนทำงาน  :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  มจร.จับตาครูพระแชตนร.ยามวิกาล   :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี'๕๑  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ (Web Blog)  :: ๐๔/๐๗/๒๐๐๙  

  รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะสังคมศาสตร์ มจร ประจำปี ๒๕๕๑  :: ๐๔/๐๗/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร รับถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓     ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕