หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ปฏิญญากรุงเทพฯ การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๖  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมวิสาขบูชาโลกยกสันติภาพโลก-ศก.พอเพียงเป็นวาระสำคัญ  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  "พระธรรมโกศาจารย์"ชื่นชมนายกฯใช้หลักพุทธศาสนาบริหารประเทศ   :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกฯกล่าวสุนทรพจน์วันวิสาขบูชาโลก - คณะสงฆ์ 80 ปท.เข้าร่วม   :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกฯแนะใช้คำสอนพระพุทธศาสนาปรับสังคมให้น่าอยู่  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  เวทีสัมมนาวิสาขบูชาฯ เน้นย้ำใช้หลักพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลก  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ‘KARMA AND THE GLOBAL CRISIS: NO MORE WAR’  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกรัฐมนตรีหวังการประชุมชาวพุทธนานาชาติ สร้างความสงบสุข  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมวิสาขะวันสากลโลกคึกคัก  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  

  ถกวิกฤติโลกแนวพุทธ ใน...'วันวิสาขบูชา' วันแห่งสันติภาพ   :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  

  ไทยเปิดงานวันวิสาขบูชาปี 52 ชี้วันสำคัญโลกให้การยอมรับ  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  

  ชาวต่างชาติถกวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ณ มจร วังน้อย  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  

  ประเทศไทยเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  ฯพณฯ สนั่น เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างสันติสุข  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  International Buddhist Conference celebrates UN Day of Vesak /April29, 2009  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  MCU Registers International Organization of UN Vesak Day  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ การประชุมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ พุทธมณฑล  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๙  

  กวช.ไฟเขียวตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  ผู้นำศาสนา 80 ประเทศร่วมประชุมวันวิสาขบูชาโลกในไทย  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  จัดตั้ง 'สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก' ในไทย  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  เปิดตัวทูตวันวิสาขบูชาโลก   :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  ตั้งศูนย์ผู้สื่อข่าวการประชุมวิสาขบูชาโลก  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวิสาขบูชาโลก  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  บุคคลสำคัญเดินทางถึงประเทศไทย  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  การจัดกิจกรรมนานาชาติ วิสาขบูชาวันสำคัญของโลก   :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมนานาชาติ  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๙  

  ตั้ง"สภาสากลวิสาขบูชาโลก" หนุนไทยศูนย์กลางพุทธศาสนา  :: ๐๑/๐๕/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔     ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕