หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมฯ วิจัยเชิงคุณภาพ  :: ๒๕/๐๑/๒๐๐๘  

  การประชุมปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนฯและจัดทำโครงการ ปี ๕๒  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๘  

  ชาวมจร.ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์   :: ๒๑/๐๑/๒๐๐๘  

  ขอเชิญผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกครั้งที่ ๒  :: ๒๑/๐๑/๒๐๐๘  

  มจร.เปิด 'ป.เอกบาลีฯ' แห่งแรกในไทย  :: ๑๙/๐๑/๒๐๐๘  

  มจร.ประกอบพิธีคุรุบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๘  

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศานานานาชาติ  :: ๑๗/๐๑/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ)  :: ๑๖/๐๑/๒๐๐๘  

  มจร.เปิดหลักสูตรปริญญาเอกภาษาบาลี  :: ๑๙/๐๑/๒๐๐๘  

  ครม.เพิ่มเงินเดือนพนักงาน ม.ในกำกับ  :: ๑๙/๐๑/๒๐๐๘  

  มจร.นัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  :: ๑๔/๐๑/๒๐๐๘  

  กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ฝ่ายสมาชิก) วาระ 1 ก.พ. 2555 ถึง 31 ม.ค. 2557  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๒  

  เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย งปม.๕๑  :: ๑๑/๐๑/๒๐๐๘  

  The First Meeting of the Executive Council of IABU  :: ๐๙/๐๑/๒๐๐๘  

  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่จัดโครงการเข้ากรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๙/๐๑/๒๐๐๘  

  งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2  :: ๐๕/๐๒/๒๐๐๘  

  มจร.วข.อุบลราชธานี วางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑   :: ๐๘/๐๑/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องเรียน มจร.จังหวัดบุรีรัมย์  :: ๐๘/๐๑/๒๐๐๘  

  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มอบเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนกิจการ มจร.  :: ๐๗/๐๑/๒๐๐๘  

  สภามหาวิทยาลัยฯเห็นชอบการลงนามความร่วมมือทางการวิจัย  :: ๒๖/๑๒/๒๐๐๗  

  กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัยว 1 กพ.2555 ถึง 31 ม.ค.2557  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๒  

  การวิจัย "การบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"  :: ๒๖/๑๒/๒๐๐๗  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดป้าย มจร วิทยาเขตขอนแก่น  :: ๒๒/๑๒/๒๐๐๗  

  เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย งปม.๕๑  :: ๑๑/๐๑/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของ กพร.  :: ๒๐/๑๒/๒๐๐๗  

  งานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๑  :: ๑๙/๑๒/๒๐๐๗  

  ขอนิมนต์/เชิญร่วมงานทำบุญปีใหม่ ๒๕๕๑  :: ๒๐/๑๒/๒๐๐๗  

  ต้อนรับพระมหาเถระจากพม่า  :: ๒๕/๑๒/๒๐๐๗  

  มจร.หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๗  

  วส.นครสวรรค์จัดงาน หนึ่งทศวรรษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗     ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕