หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร เปิดโครงการมหาวิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อน 5 วิทยาเขตทั่วประเทศพร้อมกัน  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯ เดินทางไปยังสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯได้บรรยายพิเศษเรื่อง 'ซาร์ต กับพระพุทธศาสนา'   :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯเดินทางถึงสนามบินกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย   :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๖  

  จี้พระเปลี่ยนแนวเผยแผ่รับมือภัยศาสนา  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๖  

  งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายและมอบทุนการศึกษานิสิต ในอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๖  

  กำหนดการอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๖  

  กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ในโอกาศอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๖  

  อธิการบดี ประชุมกรรมการสถาบันสมทบ BCS สถาบันสมทบของ มจร  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๖  

  ร่วมฉลอง ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ สถาบันสมทบของ มจร  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๖  

  โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” โดยกองนิติการ   :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร และลูกจ้าง  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ร่วมอภิปรายในการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๖  

  มจร ประชุมครั้งที่ 2 กรรมการจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต”  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๖  

  ผู้แทน มจร ร่วมงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมพระธรรมาจารย์มิ่ง หยาง  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  ผู้แทน มจร ร่วมงานประชุมพระพุทธศาสนากับเส้นทางสายไหมทางทะเล  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๖  

  Announcement for Applying Visa Documents  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  พระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าว (Ven. Shi Fa Zhao) ถวายทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต”   :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๖  

  มจร หารือกับ Mr.Hiroshi Matsumoto ประธาน ITRI  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๖  

  เปิดตัว mcu app เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรของท่าน นิมนต์/เชิญท่านที่ใช้มือถือ  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่องการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาแก่เจ้าอาวาส   :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๖  

  เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๖  

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๖  

  " หิริโอตัปปะและศีล ๕ หลักธรรมป้องกันการทุจริต : มิติการป้องกัน  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕     ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕