หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คณะสังคมศาสตร์จัดสัมมนาทางสังคมศาสตร์  :: ๐๖/๐๗/๒๐๐๗  

  ขอเชิญวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม ๔๘ ปี (TOR)  :: ๐๕/๐๗/๒๐๐๗  

  สัมมนาเชิงปฏิบัตการคณาจารย์เพื่อจัดทำข้อสอบกลาง  :: ๐๕/๐๗/๒๐๐๗  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้โครงการผลิตและพัฒนาฯ มีคุณูประการแก่มหาวิทยาลัย  :: ๓๐/๐๖/๒๐๐๗  

  จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ภายในวิทยาเขตหนองคาย  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๗  

  ยื่นความจำนงเพื่อแปลเอกสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๗  

  ข่าวสดนำเสนอข่าว มจร.พัฒนาห้องสมุดพระพุทธศาสนาสู่เวทีโลก  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๗  

  มจร. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา (หอประชุม)  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๗  

  โครงการผลิตและพัฒนา E-Books มจร. สำเร็จกว่า ๘๐%  :: ๒๕/๐๖/๒๐๐๗  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓  :: ๒๑/๐๙/๒๐๐๗  

  ดาวน์โหลดคู่มือการจัดหาข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการดำเนินงานของส่วนงาน   :: ๒๕/๐๖/๒๐๐๗  

  มจร.วิทยาเขตขอนแก่นย้ายที่ทำการ  :: ๒๓/๐๖/๒๐๐๗  

  บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริจาค ๑ ล้าน สร้างพระอุโบสถกลางน้ำ  :: ๒๔/๐๖/๒๐๐๗  

  ผอ.สถาบันวิจัย มจร. เร่งรัดงานวิจัย  :: ๒๓/๐๖/๒๐๐๗  

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๗  

  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ (การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย)  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขอเชิญนักวิจัยเข้าประชุมโครงการวิจัย ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๗  

  มส.ทราบและสนับสนุนบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๗  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ประทานโอวาทผู้รับปริญญา ปี ๒๕๕๐  :: ๑๐/๐๖/๒๐๐๗  

  สมเด็จพุฒาจารย์ขอให้ มจร. จัดการศึกษาตามพระราชปณิธาน ร. ๕  :: ๑๐/๐๖/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ ชี้ ธรรมาภิบาลคุ้มครองโลกให้สงบสุข  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๗  

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ   :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๗  

  มจร.ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตงานสัมมนาทางวิชาการ  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๗  

  นายกฯร่วมงานวิสาขบูชาโลก ปาฐกถาพุทธศาสนากับการพัฒนา   :: ๐๓/๐๖/๒๐๐๗  

  สถิตินิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2550  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ชี้วิสาขบูชาโลก ดึงคนเข้าใกล้ธรรม  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ชาวพุทธทั่วโลกร่วมยกย่อง“ในหลวง”ระบุในปฏิญญากรุงเทพ  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร. นำคณะสงฆ์นานาชาติ เข้าถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  รัฐบาลเลี้ยงต้อนรับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มจร. ที่ตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  :: ๓๐/๐๕/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖     ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕