หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ  :: ๐๒/๑๒/๒๐๐๖  

  รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.  :: ๑๗/๑๑/๒๐๐๖  

  สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.  :: ๑๗/๑๑/๒๐๐๖  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)  :: ๒๙/๑๑/๒๐๐๖  

  มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๖  

  การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๓/๑๑/๒๐๐๖  

  หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๖  

  คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท  :: ๒๘/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  :: ๒๘/๑๐/๒๐๐๖  

  ศน.จับมือม.สงฆ์ประชุมวางแผน พัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล   :: ๒๖/๑๐/๒๐๐๖  

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่  :: ๑๖/๑๐/๒๐๐๖  

  คณาจารย์มหาวิทยาลัย โคเปนเฮเกน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย  :: ๑๙/๑๐/๒๐๐๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต   :: ๐๙/๑๑/๒๐๐๖  

  "ศน."ชง"ไขศรี"ยกระดับ"ม.สงฆ์" "สศร."ขอ๕๐๐ล.สร้างศูนย์ศิลป์  :: ๑๓/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาจัดโครงการจิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ  :: ๑๒/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ เตรียมยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐   :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๖  

  มจร แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๖  

  ฉลอง ๑๐ ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”สร้างพระอุโบสถกลางน้ำ  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๖  

  คณะกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งเจ้าคณะภาครองกว่า ๕๐ ตำแหน่ง  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๖  

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙  :: ๑๒/๑๐/๒๐๐๖  

  ขอเชิญชมนิทรรศการการอุดมศึกษาของยุโรป  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดหน่วยวิทยบริการ สกลนคร  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  วิทยาเขตเชียงใหม่รับมอบอาคารสถานปฏิบัติธรรม  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๖  

  แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  อธิการบดี รับมอบการถวายที่ดิน แด่ มจร  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๖  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้การต้อนรับพระสังฆราชฝ่ายแอชแคนาซี โยนาอมตซ์เกอร์ จากประเทศอิสราเอล  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๖  

  "ปิยะบุตร" ดึงศน.-มจร. อุดหนุนงบร.ร.วิถีพุทธ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๖  

  อธิการบดีเสนอบทความในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ประเทศศรีลังกา   :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑     ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕