หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๖  

  พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๖  

  ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  :: ๒๒/๐๖/๒๐๐๖  

  การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.  :: ๑๗/๐๖/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๖  

  อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๖  

  นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๖  

  พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓  :: ๐๗/๐๖/๒๐๐๖  

  พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  :: ๐๗/๐๖/๒๐๐๖  

  ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ  :: ๐๖/๐๖/๒๐๐๖  

  ตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" เป็นอธิการบดี มจร.สมัยที่ ๓  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๖  

  แนะชาวพุทธศึกษาธรรมพุทธทาส สัมโมทนียกถา"สมเด็จพระพุฒาจารย์"  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๖  

  มส.พิมพ์แจก"ทศพิธราชธรรม" ร่วมฉลองครองราชย์ในหลวง  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๖  

  พศ.ถวายความรู้พระสังฆาธิการเปิดทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๖  

  ขอเชิญชมและฟังเสียงงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ-กรมการศาสนาดันพุทธศาสนาสู่สากล ในโครงการ "อี-เวิลด์ บุดดิส เกตเวย์"  :: ๓๐/๐๕/๒๐๐๖  

  ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม  :: ๒๙/๐๕/๒๐๐๖  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้พระธรรมทูตสานงานคณะสงฆ์  :: ๒๙/๐๕/๒๐๐๖  

  พุทธาโลกานุวัตร คอมฯ พระไตรปิฎก   :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๖  

  เสนอพุทธมณฑล เป็น ‘ศูนย์การอบรมพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา’  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๖  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ชี้ตามรอย 'พุทธทาส' ให้หยุดทำลายคนดี  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๖  

  คณะสังคมเปิด ป.โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นแรก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๐๖  

  ชาวพุทธนานาชาติ"แถลงการณ์" จี้ยูเอ็น-รบ.ทั่วโลกปกป้องศาสนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๖  

  พระพรหมมังคลาจารย์แนะให้ลดยึดติดในนิกาย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๖  

  แถลงการณ์ชาวพุทธเน้นสันติภาพ เทิดพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี  :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีวีศรีลังกา  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๖  

  ประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  :: ๑๘/๐๕/๒๐๐๖  

  พระธรรมโกศาจารย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะพระมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ ศรีลังกา  :: ๑๘/๐๕/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร. พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีรีและตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ เมืองแคนดี ศรีลังกา  :: ๑๘/๐๕/๒๐๐๖  

  คณะผู้บริหาร มจร. เดินทางไปร่วมพิธีพุทธชยันตีที่ศรีลังกา  :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓     ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕