หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  วิสาขบูชาโลก’มีกิจกรรมน่าสนใจอื้อ  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๖  

  ทูตพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ชวนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  จัดงานวิสาขบูชา-วันสำคัญของโลก  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  ครม.รับทราบกิจกรรมยิ่งใหญ่ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี   :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  มิสไทยแลน์ยูนิเวิร์สเข้าทำเนียบฯ กระตุ้น ครม.ให้ความสำคัญวันวิสาขบูชา  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  ผู้นำสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ เลขาฯยูเอ็นถวายรางวัล"ในหลวง"  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  ทุ่ม 69 ล้านจัด"วิสาขบูชาโลก"ยิ่งใหญ่  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯจัดถกผู้นำชาวพุทธโลกชู"เศรษฐกิจพอเพียง"ประยุกต์แนวทางดำเนินชีวิต  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๖  

  นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงต้องมุ่งเผยแผ่เพื่อสังคม  :: ๐๓/๐๕/๒๐๐๖  

  มจร.จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ   :: ๐๓/๐๕/๒๐๐๖  

  Celebrations of the United Nations Day of Vesak in Conjunction with the Celebrations of His Majesty’s 60th Year on the Throne   :: ๓๐/๐๔/๒๐๐๖  

  นางงาม-ดาราพรีเซ็นเตอร์ ร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก  :: ๓๐/๐๔/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.แนะ มพล.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยพุทธโลกสมชื่อ  :: ๒๙/๐๔/๒๐๐๖  

  มส.ไฟเขียวเพิ่มวุฒิพระสังฆาธิการ  :: ๒๙/๐๔/๒๐๐๖  

  วิสาขบูชาวันสันติภาพโลก  :: ๒๙/๐๔/๒๐๐๖  

  รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๘/๐๔/๒๐๐๖  

  ฑูตศาสนาวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๘/๐๔/๒๐๐๖  

  ม.มหาจุฬาฯดันม.พุทธฯโลกเร่งโชว์ศักยภาพ  :: ๒๘/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร.จัดชุมนุมผู้นำชาวพุทธโลก  :: ๒๘/๐๔/๒๐๐๖  

  ผู้นำขาวพุทธทั่วโลกร่วม   :: ๒๙/๐๔/๒๐๐๖  

  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'   :: ๒๖/๐๔/๒๐๐๖  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2549  :: ๒๕/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่  :: ๒๕/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ  :: ๑๘/๐๔/๒๐๐๖  

  โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.  :: ๑๘/๐๔/๒๐๐๖  

  ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน  :: ๒๐/๐๔/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน  :: ๑๓/๐๔/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก ทบ.  :: ๑๐/๐๔/๒๐๐๖  

  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๖/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร. นำทีมจัด วิสาขบูชาโลกปี ๔๙  :: ๐๖/๐๔/๒๐๐๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔     ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕