หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ครั้งที่ ๒  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  ทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 59 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับพระภิกษุเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๖  

  ประชุมหลักสูตรพุทธศาสนาสิงคโปร์ ภาคภาษาอังกฤษและจีน  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร. บุญยง ว่องวานิช   :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๖  

  ดูงานสอบผู้ทรงพระไตรปิฏก ปีที่ 68 ของคณะสงฆ์เมียนมาร์   :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  วิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตที่เป็นสุข  :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน  :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมงาน   :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๕  

  พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๕  

  ศิลปะแห่งการเตือนตนต้อนรับปีใหม่  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๕  

  แรงบันดาลใจการสร้างคนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยพระปริยัติกิจวิธาน ผู้อำนวยการฯ  :: ๒๘/๑๒/๒๐๑๕  

  รับสมัคร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๖  

  สุวพันธุ์” ห่วงธุรกิจบุญทำชาวพุทธเสื่อมศรัทธา“   :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างระเทศ เป็นวิทยากรประชุมระดมความคิดเห็นปฏิรูปพระพุทธศาสนา  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๖  

  มส.ชมรบ.ปฏิรูปตัวเองก่อนปฏิรูปคนอื่น  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๕  

  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓   :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๕  

  "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ"  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๕  

  งานแถลงข่าวโครงการ "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุด ร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ"  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๕  

  มจร ร่วมน้อมส่งกลับ สมเด็จพระสังฆราช พระมหานายกะ และประมุขสงฆ์ 13 ประเทศ  :: ๒๒/๑๒/๒๐๑๕  

  ประมวลภาพ : ริ้วขบวนพระอิสริยยศ อัญเชิญพระศพ   :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี (เรียนทุกวันเสาร์)  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๕  

  ประมุขสงฆ์-ผู้นำศาสนา เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   :: ๑๖/๑๒/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๕  

  มจร รับอาราธนาเจ้าอาวาสวัดกรรมฐานสุริยันจันทรา ร่วมงานอุปสมบทของพุทธสมาคมไต้หวัน  :: ๑๒/๑๒/๒๐๑๕  

  สัมมนาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม พุทธไมตรี ศรีไทย-บังคลาเทศ  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร พระพรหมบัณฑิตร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(International Anti-Corruption Day)  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๕  

  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา   :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘     ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕