หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๒ [เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก] ปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา บรรยายเรื่อง "ความรักของพระพุทธเจ้าต่อชาวโลก" โดย พระพระเมธีธรรมาจารย์   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๒   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระธรรมโอวาท โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอัญเชิญพระแก้วมรกตทองคำและพระสิงห์ ๑ แก้วจุ้ยเจียประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ของวัด  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ช่อง ๑๑ NBT  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี กล่าวสัมโทนียกถาและเป็นประธานนำเวียนเทียนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๙   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี บันทึกรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๗ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ๕ TGN ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๖  

  พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๖  

  ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคมจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๖  

  บริษัทหว่างหลงได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปิดตัวแอพพริเคชั่นของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในพิธีประสาทปริญญา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูป โดย...พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [รองศาสตราจารย์พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)]  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๖  

  งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 13  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  

  The 2nd MCU International Academic Conference  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี มจร เข้าเฝ้ารับถวายรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และตำแหน่งลูกจ้าง  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๖  

  TCI ยกระดับวารสารสันติศึกษาสู่ฐาน ๑ ธรรมทรรศน์และวิจัยพุทธศาสตร์สู่ฐาน ๒  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีนที่วัดหัวลำโพง   :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๖  

  ร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์   :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานแจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จังหวัดฉะเชิงเทรา   :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม   :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๖  

  รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมอภิปรายในการเสวนา ๕ ศาสนาที่จัดโดยกรมการศาสนา  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘     ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕