หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมจัดทำหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร  :: ๑๔/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร ร่วมงาน 100 ปี การสอบบาลีรามัญนิกาย เมียนมาร์  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๖  

  มหาวิทยาลัยจัดสนทนากลุ่มผู้บริหารวิชาการเพื่อจัดทำแม่บทการพัฒนาบุคลากร  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๖  

  พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๖  

  สัมภาษณณ์ผู้บริหารวิชาการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร มจร  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 8 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสนทนา (English Conversation)   :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๖  

  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  โครงการสัมมนาสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๖  

  ยินดีต้อนรับ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจำภาคกลางและภาคใต้  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยาย "การฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๙"  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  

  นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดป้าย และรับมอบอาคารสถานพยาบาลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๖  

  กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ภาคกลางและภาคใต้ โดย กองกิจการนิสิต  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ฯ  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๖  

  มจร เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษาแห่งแรกของประเทศ  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๖  

  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบเงินร่วมสมทบทุนสร้างวัดนานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๖  

  ประกาศสถานที่รายงานตัวพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๖  

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยโครงการครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี ระหว่าง สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๖  

  ทายาทตระกูลอยู่วิทยา บริจาคเงินสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์(มจร.)พิจิตร  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๖  

  เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร และศิษย์เก่า มจร ร่วมพิธีมอบอาคารสถานพยาบาล มจร  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๖  

  กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย กองกิจการนิสิต  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๖  

  สถาบันภาษา มจร ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมฟังบรรยายกับวิทยากรพิเศษ อ.อดัม ชัดเวอร์  :: ๐๘/๐๓/๒๐๑๖  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙     ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕