หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๘

  ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๘

  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๘  

  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๘  

  ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๘  

  “วิทยาลัยพระธรรมทูต จับมือวัดไทยนอร์เวย์ จัดอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน หารือหวังให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต”  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๘  

  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๘  

  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๘  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก(พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๖๑   :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๘  

  มจร ร่วมประชุมเตรียมจัดวันวิสาขบูชา ปี 62 ณ เวียดนาม  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๘  

  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๘  

  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๘

  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๘  

  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๘  

  หมอประเวศ หารือ มจร ผนึกกำลัง คณะสงฆ์ สสส. สช. และสปสช. หาแนวทางสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะประเทศไทย”  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๘  

  อธิการบดี_มมร พบอธิการบดี_มจร ร่วมสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 #ผนึกกำลังพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๘  

  ม.สงฆ์สานพระราชปณิธานร่วมจัดศึกษาพุทธตอบโจทย์นานาชาติ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๘  

  สภาวันวิสาขบูชาโลก มีมติให้เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมฉลอง Day of Vesak 2019 ณ เมืองฮานาม   :: ๒๕/๐๙/๒๐๑๘  

  มติสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มอบเวียดนามเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกปี62  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๘  

  การประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๘  

  “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ”  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๘  

  ดาราบอลลีวูดอินเดียร่วมงานสันติภาพสากลเข้ากราบสักการะ"อธิการบดีมจร"  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๘  

  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๘  

  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๘  

  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  :: ๐๖/๐๙/๒๐๑๘  

  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๘  

  พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๘  

  ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๘  

  สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕